+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Inclusie op de werkvloer: ‘DE&I is meer dan beleid’

Ook bij Nederlandse werkgevers is nog een wereld te winnen op het vlak van Diversiteit en Inclusie, blijkt uit recent onderzoek. Een kwart tot een derde van de werkenden ondervond naar eigen zeggen discriminatie op de werkvloer, bij het krijgen van een baan of bij promotie en salaris.

Een kwart van de Nederlandse werkenden (25%) geeft aan op het werk te zijn gediscrimineerd als gevolg van een onderdeel van hun identiteit, waaronder een derde (33%) van de LGBTQIA+-gemeenschap. Evenzo melden drie op de tien (28%) Nederlanders dat ze een baan niet hebben gekregen als gevolg van discriminatie met betrekking tot een deel van hun identiteit. Daarnaast geeft meer dan een derde van de werknemers (35%) aan dat er op hun huidige werkplek sprake is van ongelijkheid wat betreft promoties en salaris.

Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in 2023 door Savanta, een internationaal onderzoeks- en adviesbureau. Dit onderzoek analyseert de ervaringen van 4.973 individuen in zowel de Verenigde Staten als Europa, waarbij Nederlanders goed zijn voor 11% van de deelnemende respondenten.

Het onderzoeksrapport ‘Understanding Bias, Discrimination, and It’s Impact on Society’ onthult dat veel werknemers zich gediscrimineerd voelen en dat er nog veel ruimte is voor werkgevers om gelijkheid te bevorderen.

Meer dan alleen werken
De gemiddelde werknemer besteedt ongeveer 20% van zijn week aan werk, maar de impact ervan strekt zich veel verder uit. Werk voorziet niet alleen in het inkomen dat nodig is voor bijvoorbeeld onderdak, maar het kan ook aanzienlijke invloed uitoefenen op het zelfvertrouwen en het algemene geluksgevoel.

Hierdoor groeit de verantwoordelijkheid voor werkgevers om ethisch verantwoord te handelen: om hun werknemers met respect en welwillendheid te behandelen. Hoewel er een balans moet worden gevonden, is het opvallend dat minder dan de helft (46%) van de werknemers het eens is met de stelling dat hun werkgever zich meer inzet voor het welzijn van mensen dan voor winst. Dit kan een ongunstige invloed hebben op de dynamiek van de werkomgeving, vooral voor diegenen die al kwetsbaar of benadeeld zijn.

Verandering in leiderschap
Bijna twee op de vijf respondenten (38%) zijn het ermee eens dat een werkelijk inclusieve en samenwerkende werkomgeving alleen haalbaar is met een verandering in het bedrijfsleiderschap. Dit standpunt wordt minder gedeeld door de Boomer-generatie (27%). 37% van de respondenten is het er zelfs sterk mee oneens dat een verandering in bedrijfsleiderschap zal helpen om bedrijven inclusiever te maken.

Veel bedrijven zetten stappen om de vertegenwoordiging in het bedrijfsleiderschap te verbeteren. Maar het kost tijd voordat beleid om de instroom van talent te vergroten, effect heeft. Momenteel geeft 32% van de respondenten aan dat er een gebrek is aan diversiteit in het bedrijfsleiderschap, wat zelfs stijgt naar 40% binnen de LGBTQIA+ gemeenschap. Vooral de jongere generaties, Gen-Z en millennials, signaleren hiaten in het senior leiderschapsteam (respectievelijk 42% en 34%).

Eerlijke beloning en promotie
Het aanpakken van belonings- en promotiebeleid is een cruciale stap om werknemers zich gewaardeerd te laten voelen en uiteindelijk het meest talentvolle personeel aan te trekken en te behouden.

Echter, een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking erkent dat er nog steeds ongelijkheden op dit gebied bestaan. Opmerkelijk is dat in Zweden en Frankrijk meer mensen bevestigen dat er een probleem is met beloning (respectievelijk 52% en 51%), dan in Nederland (35%).

DE&I is meer dan beleid
Het is niet langer voldoende voor werkgevers om reactief te zijn en alleen opkomende problemen aan te pakken. Werknemers verwachten nu proactieve inspanningen van hun werkgevers om bewustzijn te creëren over belangrijke kwesties die verschillende gemeenschappen en groepen treffen. Ze verlangen naar een werkomgeving waarin iedereen de kans krijgt om zijn volledige potentieel te benutten en uit te blinken.

Meaghan Willis, Director Research, Insights and Consulting van Savanta, zegt hierover: “DE&I is zoveel meer dan een beleidskwestie of HR-initiatief; het moet een gezamenlijke inspanning zijn, dwars door alle lagen heen, van boven naar beneden en van onder naar boven, die de naald verplaatst van beleid naar dagelijkse praktijk.”

Bijna de helft (49%) van de werknemers zegt dat hun werkgever belangrijke sociale kwesties aanpakt naarmate ze zich voordoen via vergaderingen, nieuwsbrieven en webinars. Deze aanpak biedt werknemers een duidelijk begrip van de beschikbare hulpbronnen wanneer ze worden geconfronteerd met sociale uitdagingen. Bijvoorbeeld, door vergaderingen en nieuwsbrieven te gebruiken om werknemers te wijzen op programma’s voor medewerkersondersteuning.

Willis vervolgt: “Als werknemers hebben we individueel en collectief de verantwoordelijkheid om verbinding te maken met en ondersteuning te bieden aan AL onze collega’s, en een cultuur van empowerment en inclusiviteit te bevorderen.“

Impact DE&I-teams en trainingen
Nog niet alle bedrijven hebben een speciale taskforce of team voor diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I). Maar als ze er zijn, hebben ze een grote impact, zo laten de beschikbare gegevens zien. In Nederland (78%), Duitsland (86%) en over het algemeen (83%) blijken DE&I-teams effectief te zijn geweest bij het aansturen van veranderingen binnen het bedrijf.

Daarnaast blijkt ook het aanbieden van DE&I trainingen een waardevol instrument te zijn voor het beïnvloeden van de werkplekcultuur. Hoewel niet alle bedrijven dergelijke trainingen hebben aangeboden, erkent 70% van de Nederlandse werknemers dat DE&I-training daadwerkelijk een positieve verandering heeft teweeggebracht in de manier waarop ze hun werkomgeving ervaren.

Samen vooruit
Willis beaamt dit en zegt hierover het volgende: “DE&I gaat niet alleen over het aantrekken van mensen uit verschillende achtergronden. Het gaat erom ervoor te zorgen dat we onze collega’s en werknemers op weg helpen naar succes en hen aanmoedigen hun volledige potentieel te benutten. Diversiteit en inclusie maken ons beter, wijzer en sterker… we kunnen pas echt geweldig werk leveren als we samenwerken.”

Lees ook