+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

FNV Bouwen & Wonen: ‘Onderaanneming moet aan banden gelegd’

FNV Bouwen & Wonen pleit voor een grondige aanpak van onderaannemingsketens waarin veel flexwerkers werken, en sluit zich aan bij de missie van de Europese Federatie voor Bouw en Hout (EFBH) om het onderaannemingsvraagstuk op bouwplaatsen op EU-niveau aan te pakken.

De bouw wordt meer dan andere sectoren gekenmerkt door ellenlange ketens van onderaanneming. Ketens waarin zich vooral flexwerkers bevinden. Te weinig loon, postbusfirma’s en illegale tewerkstelling zijn enkele van de overtredingen die de inspectiedienst is tegengekomen tijdens grensoverschrijdende controles in de bouwsector.

FNV Bouwen & Wonen vind het hoog tijd om rigoureus op te treden tegen deze ketens van onderaanneming en de onderste lagen drastisch op te schonen, door af te stappen van flexwerk en bedrijven die foute flex inhuren.

Campagne tegen onderaanneming in de bouw
FNV Bouwen & Wonen staat niet alleen in dit standpunt. Onlangs lanceerde de Europese Federatie voor Bouw en Hout (EFBH) een campagne om het vraagstuk van onderaanneming op bouwplaatsen op EU-niveau aan te pakken. Als lid van deze federatie, onderschrijft FNV Bouwen & Wonen de campagne.

De noodzaak van deze campagne wordt onderstreept door de schrijnende gegevens van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA), die in april 2023 in samenwerking met inspectiediensten 156 mogelijke overtredingen heeft vastgesteld op 25 bouwplaatsen, waaronder ontoereikende lonen en illegale tewerkstelling.

Andere geconstateerde overtredingen omvatten problemen met sociale zekerheid, postbusfirma’s, schijndetachering en schijnzelfstandigheid.

Arbeid is geen wegwerpproduct
FNV Bouwen & Wonen maakt zich bovendien zorgen over de toename van Derdelanders (mensen van buiten de EU) op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze mensen hebben praktisch geen enkele bescherming en zijn daardoor aangewezen op illegale arbeidsrelaties en malafide werkgevers/uitzendbureaus.

Ondanks alle arbeidsmigranten en flexwerkers die in de bouwsector werken, is er sprake van enorme tekorten. De korte termijn oplossing van de werkgevers is het aantrekken van nog meer arbeidsmigranten en flexwerkers. Maar deze strategie is niet heel effectief, en er spelen kwesties in de sector die eerst de aandacht verdienen, zoals wordt geïllustreerd door de gepresenteerde cijfers.

De bouwsector lijkt vooral gericht op korte termijn perspectieven. Daarom roept FNV Wonen & Bouwen werkgevers op om in gedachten te houden dat arbeid geen wegwerpproduct is, en dat de sector gebaat is bij hoogopgeleide werknemer die langdurig aan de sector zijn verbonden en fatsoenlijk worden behandeld. Voor FNV is de tijd aangebroken voor een structurele aanpak van de sectorproblematiek.

Aantoonbaar een betere positie
En dat betekent dat er minder onderaannemersketens op bouwplaatsen aanwezig moeten zijn, waardoor er weer een overwicht aan vast personeel ontstaat. Er zal geen plaats meer zijn voor flexwerk en dus is het noodzakelijk om uitzendwerk binnen de bouw te verbieden.

Daarnaast is het essentieel om te investeren in goed opgeleid personeel. Mensen die niet voor een uitzendbureau of bemiddelingsbureau werken, hebben aantoonbaar een betere positie. Een direct dienstverband bij een aannemer betekent immers toegang tot betere arbeidsvoorwaarden en sectorale regelingen, zoals pensioenopbouw en loopbaanondersteuning.

Bovendien introduceert FNV Bouwen & Wonen bouwplaatsID, zodat sprake is van transparante bouwplaatsen en de positie van alle werkenden op de bouwplaats versterkt wordt. Met deze initiatieven blijft de bouwsector een aantrekkelijke sector in om te werken.