+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Tekort aan arbeidskrachten voornaamste belemmering ondernemers

Meer dan 75 procent van de ondernemers ondervindt een tekort aan arbeidskrachten aan het begin van het derde kwartaal. Voor ruim 40 procent van hen vormt dit personeelstekort de voornaamste belemmering in de bedrijfsvoering, blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland.

Drie kwart van de ondernemers (ruim 75 procent) ervaart een tekort aan arbeidskrachten aan het begin van het derde kwartaal. Dat is iets minder dan een jaar eerder toen ruim 84 procent hiermee te maken had. Voor meer dan 40 procent van hen vormt dit tekort de voornaamste hindernis binnen de bedrijfsvoering.

Deze bevindingen komen naar voren in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN), uitgevoerd door een samenwerking van het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Tekort aan arbeidskrachten als belangrijkste belemmering
Meer dan 40 procent ervaart het personeelstekort als de voornaamste belemmering in de bedrijfsvoering. Halverwege 2021, toen de meeste coronabeperkingen afliepen, steeg het percentage ondernemers dat het tekort aan arbeidskrachten als voornaamste hindernis zag, in rap tempo.

Aan het begin van het derde kwartaal van 2022 bereikte dit cijfer zijn hoogtepunt met bijna 48 procent. In de periode daarna nam dit geleidelijk af tot iets meer dan 40 procent aan het begin van het derde kwartaal van 2023. Ondernemers binnen de horeca, zakelijke dienstverlening en vervoer en opslag ervaren het vaakst een personeelstekort als de belangrijkste belemmering.

Uitdagingen bij aantrekken personeel
Bij het aantrekken van personeel stuiten bedrijven op verschillende obstakels. Naast dat ruim een kwart van de bedrijven aangeeft dat het aantal werkzoekenden beperkt is, geeft iets meer dan 16 procent aan dat er een tekort is aan gekwalificeerde kandidaten. Vooral bedrijven in de autohandel, -reparatie en de industrie ervaren dit het vaakst als hun voornaamste struikelblok.

Bovendien meldt ruim 14 procent van de bedrijven dat potentiële arbeidskrachten vaker kiezen voor werk buiten hun eigen sector. Binnen de horeca en detailhandel geven ondernemers dit relatief vaak aan.

Daarnaast geeft bijna 11 procent van de bedrijven aan dat mogelijke werknemers hogere eisen stellen dan wat zij kunnen of willen bieden. Deze trend komt relatief vaak voor binnen de informatie- en communicatiesector, evenals in de cultuur, sport en recreatie.