+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2024

De sectorale premie Werkhervattingskas voor 2024 is bekendgemaakt. De Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit WGA-lasten en Ziektewet premie. Voor sector 52 (uitzendbedrijven) stijgt de WGA van 2,4 naar 2,42% en de ZW-flex daalt van 4,73 naar 4,13%.

In de Staatscourant is het Besluit gedifferentieerde premie Whk 2024 gepubliceerd.

Gemiddelde premieplichtig loon € 37.700
Grens kleine/middelgrote werkgever € 942.500
Grens middelgrote/grote werkgever € 3.770.000

 

Sector 52

Voor de sector Uitzendbedrijven (sector 52) gelden de volgende premiepercentages:

  • WGA: 2,42
  • ZW: 4,13

Dit zijn alle sectorale premies voor 2024

Kostprijs

De sectorale premie Werkhervattingskas (Whk) is traditioneel de eerste premie die bekend wordt gemaakt voor het nieuwe jaar. De overige premies worden op Prinsjesdag duidelijk, maar zijn dan nog voorlopig. In de maanden erna worden ze gepubliceerd in de Staatscourant en pas dan zijn ze definitief. De premies zijn relevant voor het berekenen van de kostprijs.