+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Wet Meer zekerheid flexwerkers – update

De Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten lijkt geen vertraging op te lopen, ondanks de val van het kabinet. De wet moet de positie van oproep- en uitzendkrachten verbeteren en draaideurconstructies voorkomen.

Begin juli, twee dagen na de val van het kabinet, heeft (demissionair) minister Karien Van Gennip (SZW) het wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers in internetconsultatie laten gaan.

Die internetconsultatie van de Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten is nu afgerond.

Na mogelijke aanpassingen op basis van het commentaar gaat het conceptwetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Tot vreugde van Van Gennip kan zij doorgaan met de voorbereiding van de wet omdat het onderwerp niet controversieel is verklaard. Ondanks de demissionaire status van het kabinet kan de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘gewoon’ behandelen. In de Tweede Kamer is een grote meerderheid voor de arbeidsmarktplannen van Van Gennip, zo blijkt uit eerdere debatten. De stemming zal naar verwachting echter pas na de verkiezingen plaatsvinden.

Wet Verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten
Het wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers omvat deze 3 concrete maatregelen:

  1. Positie oproepkrachten versterken door het afschaffen van nulurencontracten; deze worden vervangen door (vaste en tijdelijke) basiscontracten met een minimumaantal uur waarvoor werkenden worden ingeroosterd en betaald krijgen
  2. Positie uitzendkrachten verbeteren door inperking uitzendtermijn; de maximale termijn van Fase A wordt verkort van 78 weken naar 52 weken, waarbij geen afwijkingen per CAO meer mogelijk zijn. (Dit is overigens al in de huidige Uitzend CAO bepaald). En de maximale termijn van Fase B gaat van 6 contracten in 4 jaar naar 6 contracten in 2 jaar. Na deze periode moet de uitzendkracht een vast contract krijgen bij het uitzendbureau. (En er zal geen mogelijkheid meer zijn via cao hiervan af te wijken, wat betekent dat de uitzendtermijn (Fase A en B) maximaal 3 jaar wordt.)
  3. Draaideurconstructies voorkomen; de onderbrekingstermijn waarna een werkgever iemand opnieuw in tijdelijke dienst mag nemen gaat naar 5 jaar (die tussenpoos is nu nog 6 maanden). De termijn van 5 jaar geldt straks ook bij fase A en B bij uitzenden.(Voor scholieren en studenten met een bijbaan gaan andere regels gelden. Ook voor seizoensarbeid blijft een uitzondering gelden; per cao kan een onderbrekingstermijn van 3 maanden worden afgesproken voor functies die maximaal 9 maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend.)

Arbeidsmarkthervormingen
De wet Verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten is de eerste wet in een reeks van hervormingen van de arbeidsmarkt die minister Van Gennip begin april heeft aangekondigd.

Heel verrassend is de inhoud van het wetsvoorstel dan ook niet. Minister Van Gennip heeft deze plannen eerder in grote lijnen al bekend gemaakt in haar streven naar minder flex, meer vast’, oftewel betere bescherming kwetsbare flexkrachten en het uitgangspunt dat bij structureel werk een vast contract hoort. Bovendien is de wet een uitwerking van het rapport Commissie Borstlap en het SER MLT-advies.

Andere wetgeving met betrekking tot de hervorming van de arbeidsmarkt volgt later. Dat geldt bijvoorbeeld voor de verplichte certificering voor uitzenders, een wetsvoorstel dat na forse kritiek van de Raad van State als is vertraagd.

Lees ook: