+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Pensioenregeling StiPP – overzicht van wijzigingen

Pensioenregeling StiPP

Linda Bol
Linda Bol

Door Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero

Alle wijzigingen in de huidige pensioenregeling StiPP en de nog komende wijzigingen in verband met de nieuwe pensioenwet, geven genoeg aanleiding om alles weer eens op een rijtje te zetten.

Nagenoeg alle ondernemingen die voor meer dan 50% van hun loonsom werknemers ter beschikking stellen onder leiding en toezicht van een opdrachtgever, waaronder uitzend- en detacheringsbedrijven, vallen onder de bij wet algemeen verbindend verklaarde pensioenregeling van StiPP.

Ik schrijf ‘nagenoeg alle ondernemingen’ aangezien ondernemingen die een proportioneel deel van hun loonsom in een bepaalde sector ter beschikking stellen de daarbij behorende pensioenregeling moeten volgen. Voorbeelden hiervan zijn de bouw, metaal en beroepsgoederenvervoer sector. Ook ondernemingen die middels payrolling arbeidskrachten ter beschikking stellen, kunnen een andere regeling volgen. Daarnaast kan er een door StiPP gegeven vrijstelling (dispensatie) van toepassing zijn. Lees daarover meer in volgend artikel: Pensioenakkoord 2019 – Relevante ontwikkelingen (bureaucicero.nl)

Hoe ziet de regeling er nu uit
StiPP bestaat uit 2 regelingen: de basis- en de plusregeling. De pensioenregeling is nu nog een beschikbare premieregeling. Dit wil zeggen dat er geld wordt gestort op een pensioenrekening; met dit geld wordt belegd en uiteindelijk het kapitaal opgebouwd.
Vanaf 1 juli 2023 gaat de pensioenregeling direct in bij aanvang van de werkzaamheden voor werknemers van 21 jaar en ouder. Er is daarbij geen wachttijd meer! Er wordt gestart in de basisregeling enkel als er niet eerder in de uitzendsector is gewerkt. Na 52 gewerkte weken wordt de werknemer overgezet naar de plusregeling.

Wel eerder gewerkt in de uitzendsector
Wanneer een werknemer al eerder in de uitzendsector heeft gewerkt, dan is het van belang om goed uit te vragen wanneer de laatste werkzaamheden zijn verricht en of de werknemer al eerder bij Stipp is aangemeld. De eerder opgebouwde gewerkte weken in de StiPP regeling moeten mogelijk worden meegenomen in de nieuwe aanmelding.

Onderstaand een schematisch overzicht voor het vervolg van de telling:

Vanuit de basisregeling:

StiPP pensioen basisregeling m.i.v. 1 juli 2023Vanuit de plusregeling:

StiPP pensioen plusregeling m.i.v. 1 juli 2023

Dan is er ook nog een uitzondering:

StiPP pensioenregeling uitzondering m.i.v. 1 juli 2023

Het arbeidsverleden van de werknemer is dus van groot belang voor het vervolg van de pensioenregeling. Bij een pensioencontrole komt het regelmatig voor dat de wekentelling niet correct is. Dit komt mede door het niet meenemen van het arbeidsverleden van deze werknemer.

Mocht de werknemer niet weten of er pensioen is opgebouwd, dan is het raadzaam om te verwijzen naar Mijn StiPP Pensioen of naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier kan de medewerker een overzicht downloaden en aan de werkgever geven. Dit voorkomt misstanden en naheffingen.

Verschil basis- en pluspensioen
Bij het basispensioen komt de premie volledig voor rekening van de werkgever. De werknemer draagt daar niets voor af. In deze regeling is partnerpensioen geregeld voor gehuwden en geregistreerde partners. Er is echter geen recht op pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid*.

In de plusregeling wordt de premie afgedragen door de werkgever, maar er is er sprake van een werknemersbijdrage. In deze regeling wordt meer pensioen opgebouwd en is het partnerpensioen naast gehuwden en geregistreerde partners, ook voor samenwonende partners geregeld. Daarnaast wordt er ook pensioen opgebouwd bij arbeidsongeschiktheid tijdens het dienstverband.*
Eerder aanmelden voor de plusregeling is toegestaan.

Premies 2023

 StiPP pensioen, premies 2023De bijdrage van de werknemer is de maximaal toegestane werknemersbijdrage. Indien u de werknemersbijdrage wilt verlagen dan is dit ook toegestaan. Dit laatste betekent dan dat de werkgeversbijdrage groter wordt.

De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris per uur minus de franchise per uur.

Wat gaat er nog meer veranderen?
Nu de huidige regeling nog eens is doorgenomen, kunnen we alvast vooruitkijken naar de komende wijzigingen, want die gaan er zeker weer komen.
Vanaf 1 januari 2024 is de eerste wijziging er al. De toetredingsleeftijd wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar. Ook als de werknemer reeds in dienst is, start de wekentelling vanaf 1 januari 2024.

Om volledig aan het nieuwe pensioenstelsel te voldoen, zullen er nog meer wijzigingen volgen, hetgeen stapsgewijs zal gebeuren. Uiterlijk 1 januari 2028 moet de volledige regeling voldoen aan het nieuwe stelsel.

*Raadpleeg voor de exacte regelingen en voor uitgebreidere informatie de site van StiPP.

Meer blogs van Linda Bol
Duurzame inzetbaarheid en de administratieve verwerking
Hoe werkt de 4-O-systematiek bij het SNA-keurmerk?
Update inlenersbeloning voor uitzendkrachten 2023
Heeft u als uitzender uw werkprocedures goed op orde?

Linda Bol is werkzaam als inspecteur van Bureau Cicero, een inspectie-instelling die onder meer controles uitvoert voor het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid. Voordat Linda als inspecteur aan de slag ging, was zij werkzaam als financieel manager van een uitzendbureau, waar zij ruime ervaring heeft opgedaan op dit terrein. Linda vindt het jammer dat de uitzendbranche nogal eens negatief in het nieuws komt. “Ik kom genoeg ondernemingen tegen die het goed (willen) doen,” zegt ze. “Met Bureau Cicero hebben wij de doelstelling ondernemingen vooruit te willen helpen. Met columns en artikelen kan ik hier ook aan bijdragen. Goede, toegankelijke informatie biedt uitzenders immers mogelijkheden om te leren en deskundig te worden. Het is de moeite waard met elkaar te laten zien op welke manier de uitzendsector positief bijdraagt aan de economie en de arbeidsmarkt.” Reacties op Linda’s bijdragen zijn welkom.