+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Vebego voortrekker inclusieve arbeidsmarkt op de Zuidas

Meer dan 200 deelnemers van ruim 100 bedrijven op en rondom de Amsterdamse Zuidas, waaronder Vebego, verenigen zich tijdens Inclusivity ’23. Het doel van dit evenement is een inclusievere arbeidsmarkt creëren. Dit alles in het kader van de CSRD-richtlijn, die bedrijven vanaf 2024 verplicht om te rapporteren over hun impact op mens en milieu.

Met een groeiend tekort aan arbeidskrachten wordt het steeds urgenter voor bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen voor hun maatschappelijke en milieu-impact. De CSRD-richtlijn zal hen vanaf 2024 verplichten hierover te rapporteren.

Op donderdag 14 september jl. vond in Amsterdam het evenement Inclusivity ’23 plaats. Een voortrekker in dit initiatief is facilitair dienstverlener Vebego, een flexbedrijf dat zich actief inzet voor inclusiviteit.

Gezamenlijke inzet
Tijdens Inclusivity ’23 werd een beroep gedaan op ieders verantwoordelijkheid en betrokkenheid om de Zuidas inclusiever te maken. Na afloop van het evenement hebben 100 bedrijven zich gecommitteerd om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Deze getallen benadrukken niet alleen het aanzienlijke animo voor dit thema, maar weerspiegelen ook het dringende besef van de noodzaak tot actie. Met deze gezamenlijke inzet en het oog op de CSRD-richtlijn, zet de Zuidas zich in om een inclusieve en duurzame arbeidsmarkt te bevorderen.

CSRD-richtlijn
Vanaf 2024 is het verplicht voor bedrijven in de EU op duurzaamheidsrapporten op te stellen volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze Europese richtlijn verplicht ondernemingen om te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties aan de hand van verschillende criteria. Dit zal grote effecten hebben op veel ondernemingen, ook op diegenen die er niet direct onder vallen.

Dit initiatief komt voort uit de groeiende behoefte om de duurzaamheid van bedrijven te beoordelen en draagt bij aan de Europese ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

De CSRD richt zich op drie belangrijke gebieden: milieu, sociale omstandigheden en bestuur. Hierbij wordt specifiek aangegeven welke aspecten gerapporteerd moeten worden, zoals klimaatgerelateerde zaken en politieke betrokkenheid. De gedetailleerde voorschriften worden nader uitgewerkt in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). De eerste rapportages volgens de CSRD worden verwacht vanaf 1 januari 2024.

Droom Vebego
Roy Ploum, Directeur Vebego, gaat ervoor om de Zuidas een echt onderdeel van de stad te laten worden en zo te transformeren tot een inclusieve werkomgeving. Dat is de droom van Vebego en ook van 100 andere grote bedrijven actief in dat gebied. “Het doel voor het komend jaar? Om minimaal 100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Eén per bedrijf. Dat moet te doen zijn”, aldus Ploum.