+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Schoonmaakbedrijf blijkt eigenlijk uitzendbureau

Een Haarlems schoonmaakbedrijf blijkt een ongeregistreerd uitzendbureau te zijn, waarbij strandtenten en horecazaken de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet Allocatie arbeid door intermediairs hebben overtreden.

Een schoonmaakbedrijf uit Haarlem blijkt eigenlijk een niet-geregistreerd uitzendbureau te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Strandtenten en horeca in de regio huurden personeel in van het schoonmaakbedrijf, waarbij ze zowel de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) als de Wet Allocatie arbeid door intermediairs (Waadi) hebben geschonden.

Schijnconstructie bij schoonmaakbedrijf
In september 2021 begon het onderzoek naar het Haarlemse schoonmaakbedrijf, dat afwassers leverde aan restaurants in Haarlem en strandlocaties in Zandvoort. Hierbij werden diverse overtredingen geconstateerd, waaronder het ontbreken van identiteitsgegevens, onduidelijke registraties van gewerkte uren, contante betalingen, en het inzetten van personeel zonder de vereiste vergunning.

Inspecteurs vermoeden dat er mogelijk een schijnconstructie binnen het bedrijf plaatsvindt, waarbij het personeel wordt uitgeleend aan horecagelegenheden ongeacht het type werk dat ze verrichten.

Overtreding Waadi …
Zowel het schoonmaakbedrijf als de inlenende partijen hebben nagelaten te voldoen aan specifieke eisen die gelden voor uitzendbureaus. In totaal maakten 45 bedrijven in de horeca, voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie gebruik van dit ‘uitzendbureau’ en hebben zij boetes ontvangen of kunnen deze verwachten wegens het overtreden van de Wet allocatie arbeid door intermediairs.

… en overtreding Wav
Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat 17 bedrijven niet wisten wie er voor hen werkte. Slechts een enkele inlener had een kopie van het identiteitsbewijs van de ingeleende kracht in de administratie. Dit is in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen, die vereist dat werkgevers weten of hun werknemers gerechtigd zijn om in Nederland te werken.

Uiteindelijk bleven 47 werknemers van het Haarlemse bedrijf onbekend voor de inspecteurs, wat resulteerde in overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen voor zowel het uitzendbureau als de inleners.

Samenwerkende overheid
Het onderzoek werd uitgevoerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie in samenwerking met de Belastingdienst, politie en gemeenten, onder de vlag van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Holland. Het RIEC richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit door het bundelen van informatie en expertise van verschillende overheidsinstanties.