+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

UWV en ABU zetten samenwerking voort met nieuw partnerschap

UWV en ABU hebben een partnerschap gesloten om meer mensen, ongeacht hun arbeidsmarktpositie, toegang te bieden tot werk.

Op maandag 2 oktober hebben Judith Duveen, directeur van UWV WERKbedrijf, en Jurriën Koops, directeur van de ABU, een partnerschap ondertekend. Met concrete initiatieven streven beide partijen ernaar om meer mensen – ongeacht of zij een afstand tot de arbeidsmarkt hebben – de mogelijkheid te bieden om aan het werk te gaan, zo staat te lezen in een aankondiging op de website van ABU.

Voortzetting samenwerking
De samenwerking tussen UWV en de ABU is zeker niet nieuw. Al jaren trekt UWV op met ABU-aangesloten uitzendorganisaties om duurzame arbeidsmarktparticipatie te stimuleren en faciliteren.

Dit initiatief wordt zowel op landelijk als regionaal niveau uitgevoerd. Van de mensen die na de WW weer aan het werk gaan, doet 26% dat via uitzendwerk. Na drie jaar is twee derde van deze groep nog steeds aan het werk, zo blijkt uit cijfers uit de Uitzendmonitor.

Impuls aan samenwerking
De nieuwe overeenkomst tussen UWV en de ABU geeft een impuls aan de samenwerking. Het doel is gezamenlijk verdere activiteiten te ontwikkelen om meer mensen perspectief te bieden op de arbeidsmarkt.

Dit begint al op het moment dat iemand werkloos wordt. Voor mensen die moeite hebben om snel weer aan het werk te komen, wordt nu een project gestart om WW-uitkeringsgerechtigden – kort voordat de maximale uitkeringsduur is bereikt – proactief benaderd worden voor bemiddeling via een uitzendbureau.

Op deze manier wordt de kans verkleind dat mensen in een inkomstenval terechtkomen wanneer zij een bijstandsuitkering ontvangen of als zij helemaal een aanspraak kunnen maken op een uitkering.

Toegevoegde waarde
Ook is afgesproken om jaarlijks in kaart te brengen welk deel van de geregistreerde werkzoekenden uitstroomt via een uitzendbaan, welke doorstroom er vervolgens plaatsvindt en welk aandeel de uitzendbranche heeft in de sectorale mobiliteit.

Met deze data kan de toegevoegde waarde van de uitzendbranche binnen publiek-private samenwerkingsverbanden beter worden aangetoond. Versterking van de regionale samenwerking en kennisoverdracht zijn andere belangrijke onderdelen van de samenwerking.

Bron: ABU