+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Daling looncijfers lijkt nu ingezet

In september 2023 kwamen nieuwe loonafspraken uit op gemiddeld 7,2 procent. Dat is lager dan de afgelopen maanden. De sinds begin 2021 oplopende trend in de hoogte van loonafspraken is na juni niet verder doorgetrokken. Het niveau van de loonafspraken is ook in september historisch hoog.

Dat meldt AWVN in haar cao-maandbericht over september. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaarden¬adviseur van Nederlandse werkgevers.

In september werden 15 cao-akkoorden afgesloten voor 290.000 werknemers. Het aantal september-cao’s is iets lager dan normaal. De gemiddelde loonafspraak in 2023 is nu 7,4 procent. Het gaat nog steeds om historisch hoge loonafspraken.

Kerncijfers

Loonafspraken september, gemiddeld 7,2%
Loonafspraken kalenderjaar 2023, gemiddeld 7,4%
Loonafspraken kalenderjaar 2022, gemiddeld 3,8%
Loonafspraken kalenderjaar 2021, gemiddeld 2,1%
Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren 7,9% in juni 2023
Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren 1,7% in november 2020
Aantal nieuwe cao-akkoorden in september 2023 15
Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand september 20
Aantal aflopende cao’s in 2023 436 voor 2,9 miljoen werknemers
Aantal vernieuwde cao’s die in 2023 ingaan 325 voor 2,6 mln. werknemers
Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2023) 111 voor 220.000 werknemers

 

Analyse
De sinds begin 2021 oplopende trend in de hoogte van loonafspraken is na juni niet verder doorgetrokken. Doordat cao-afspraken achterlopen op de economische indicatoren en het aantal afgesloten cao’s in absolute zin kleiner is, zal pas de komende maanden duidelijk worden of de trend is doorbroken. Het niveau van de loonafspraken is ook in september historisch hoog.

De hoogte van de loonafspraken wordt de komende tijd beïnvloed door een aantal ontwikkelingen: verslechterd economisch nieuws, dalende industriële productie, stijging van het aantal faillissementen, angst voor een loonprijsspiraal, lagere inflatie en krapte op de arbeidsmarkt.

Het cao-seizoen in één oogopslag