+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Aantal vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs neemt gestaag toe

In de sector transport en logistiek waar traditioneel aanzienlijk meer mannen dan vrouwen werken, neemt het vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs gestaag toe; tot 4,9% per 2023-Q2. 

Door toegenomen vraag en vergrijzing is er al jaren een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Ondertussen lijken vrouwen langzaam maar zeker het beroep van vrachtwagenchauffeur aantrekkelijker te vinden. Dat bleek ook toen werkgeversorganisaties TLN en VVT en vakbonden FNV Transport & Logistiek en CNV Vakmensen een speciale instapavond voor vrouwen organiseerden: de aanmeldingen zijn vol.

Binnen de sector worden er al jaren acties gevoerd om meer vrouwen binnen de sector te krijgen. Zo ging Maxima al in 2021 in gesprek met potentiële vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs. De koningin kroop zelfs nog even achter het stuur. Dit deed zij om meer aandacht te vragen voor vrouwen in de sector. Er kwam ook een TV-programma om vrouwen in de sector meer onder de aandacht te krijgen, ‘Meiden die Rijden’. Het programma brengt in beeld hoe de dagen er voor een vrouwelijke vrachtwagenchauffeur uit zien.

Versnelde toename noodzakelijk

Er is al jaren een tekort aan vrachtwagenchauffeurs in de sector transport en logistiek. Elisabeth Post, bestuursvoorzitter TLN, zegt hierover: “Er ligt een groot arbeidspotentieel bij vrouwen. En het is zonde om dat broodnodige potentieel niet te benutten. Onze sector transport en logistiek blijft groeien met allerlei verschillende, mooie arbeidskansen. Het is aan ons om een beroep te doen op vrouwen en te laten zien hoe aantrekkelijk het is om in deze sector te werken.”

Diversiteit biedt kansen

De werkgeversorganisaties vinden het van groot belang dat er meer vrouwen binnenstromen in de sector. Willem Dijkhuizen, bestuurder FNV Transport & Logistiek: “De sector transport en logistiek bevindt zich in een interessante tijd. Daarin kan een nieuwe aanwas van talent, creativiteit en innovatiekracht goed worden gebruikt.” Roel van Dijk, bestuurder CNV Vakmensen, vult hierop aan: “Organisaties die meer divers zijn samengesteld, zijn beter in staat in te spelen op ontwikkelingen in hun omgeving. Meer vrouwen in de sector is niet alleen een bedrijfseconomisch maar ook een maatschappelijk belang.”