+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Doorwerken na 65 jaar toegejuicht door gepensioneerd én werkend Nederland

Ruim een kwart van de werkenden wil door na pensioen, blijkt uit de nieuwe Keuzestress Monitor.

Een meerderheid van werkend Nederland juicht het toe dat de overheid bedrijven stimuleert om meer gepensioneerden in dienst te nemen. Dit blijkt uit de Nationale Keuzestress Monitor onder ruim 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Campagne goed ontvangen
De campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die bedrijven aanspoort om gepensioneerden in dienst te nemen om het werknemerstekort aan te pakken, heeft overwegend positieve reacties ontvangen van werkend Nederland. Zo staat 58 procent van de respondenten achter dit overheidsinitiatief, omdat het kan helpen om openstaande vacatures sneller in te vullen. Onder 55-plussers juicht zelfs 69 procent van de werkenden van 60 jaar en ouder het initiatief toe.

Daarnaast reageerden werkenden positief op de inzet van gepensioneerden op de arbeidsmarkt. Meer dan de helft van de geënquêteerden is het er mee eens dat dit zorgt voor meer ervaring en nieuwe ideeën op de werkvloer. 67 procent onderschrijft de opinie dat het gepensioneerden de kans biedt om betrokken te blijven, sociale contacten op te doen en hun expertise te delen. Bij mensen van 60 jaar en ouder is dit zelfs 77 procent.

Kloof werkelijke en emotionele leeftijd
Arbeidsmarktdeskundige Wendy van Ierschot wijst op de grote kloof tussen de werkelijke leeftijd en de emotionele leeftijd. “Veel 59-plussers barsten nog van de energie en dan zet de maatschappij je aan de kant. In een aantal beroepen is het lijf inderdaad opgeraakt, is het werk zo zwaar dat het niet meer gaat en kun je de onregelmatige werktijden niet meer goed aan. Maar tegelijkertijd werken heel veel mensen in beroepen waar je prima in door kunt. Mensen moeten makkelijker kunnen kiezen. Voor werkgevers is het nu niet fiscaal en financieel aantrekkelijk ouderen in dienst te houden. Dat helpt niet.”

Uit het onderzoek blijkt dat 28 procent van de werkenden bereid is om door te werken na de pensioenleeftijd, waarbij dit percentage stijgt naar 38 procent onder werkenden van 60 jaar en ouder. Redenen om door te werken variëren van het structuur geven aan de dag tot het actief en mentaal scherp blijven. De meerderheid van degenen die door willen werken, noemt 70 jaar als maximale leeftijd.

Meer flexibiliteit nodig
Van Ierschot noemt de pensioengerechtigde leeftijd als uitgangspunt om vanzelfsprekend met werk te stoppen ‘niet meer van deze tijd’. Daarom roept ze de overheid op om het gemakkelijker te maken om flexibele arbeidscontracten af te spreken na een langdurig vast contract, en om dit financieel aantrekkelijk te maken. Van Ierschot pleit er ook voor om te stoppen met het stereotype van ouderen als inflexibel en niet bereid om te leren, aangezien ouderen vaak juist snel en goed zijn in het aanleren van nieuwe vaardigheden.