+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

We hebben elkaar allemaal nodig op de arbeidsmarkt

We hebben elkaar allemaal nodig op de arbeidsmarkt

‘Welke rol je ook hebt, of je nu werkt bij het ministerie als beleidsmaker, actief bent voor de vakbond, werkgever of ondernemer bent, mensen werft of juist werkzoekend bent, we zullen het met elkaar moeten doen. We hebben elkaar allemaal nodig.’

Dat vindt Eugène van den Hemel, winnaar van de Award Meest Invloedrijke Recruiter 2022, die zich inzet voor Jobs for Humanity.

Eugène van den Hemel
Eugène van den Hemel, foto door Maurice Bojer

In dit interview vertelt hij over de wereldwijde beweging van recruiters en werkgevers die samenwerken aan een eerlijker arbeidsmarkt.

Het roer omgegooid
“Dertien jaar geleden ben ik gestopt met werken in loondienst. Ik werkte als recruiter en ook als account- en salesmanager bij een groot detacheringsbureau voor ICT- en Finance professionals. Ik voelde dat het tijd was om mijn leven om te gooien en te gaan werken aan de arbeidsmarktkansen van mensen voor wie werk vinden niet zo makkelijk is.

Ik ben met verschillende groepen aan de slag gegaan, waaronder ex-gedetineerden, voormalige prostituees, jongeren zonder startkwalificatie, langdurig werkloze ouderen. Ik ging naar de plekken waar je deze groepen vaak vindt; de kringloopwinkel, de voedselbank, kerk, stichtingen die met deze groepen werken. Hoe vaker ze me zagen, hoe kleiner de afstand werd, en hoe meer ik luisterde, hoe meer ze me vertelden. Toen ik de eerste mensen aan een baan kon helpen – ik had immers een netwerk en dit was wat ik altijd al deed – begon de tamtam zijn werk te doen.

Eugène van den Hemel, foto door Maurice Bojer
Eugène van den Hemel, foto door Maurice Bojer

Het was dan ook niet heel verrassend dat ik, eind 2016, toen de instroom van vluchtelingen uit vooral Syrië, Afghanistan, Eritrea enorm was, de vraag kreeg: ‘Zou je ook met een aantal nieuwkomers, vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) een kop koffie willen gaan drinken? Jij doet alles net even anders en misschien werkt jouw aanpak ook voor hen.’

Volgens de Participatiewet moet iedereen die een uitkering krijgt ook integreren op de arbeidsmarkt. Dit geldt dus ook voor statushouders. Met een andere taal, een andere achtergrond, diploma’s waarvan wij het niet eenvoudig vinden de waarde in te schatten, is dat integreren echter nog niet zo vanzelfsprekend.

Met een aantal mannen uit deze doelgroep ben ik in gesprek gegaan en mijn mond viel open van verbazing. Wat waren deze jonge mannen leuk, gemotiveerd, allemaal hbo+ opgeleid. Hoe was het in hemelsnaam mogelijk dat zij niet aan de slag kwamen in een job?

Mijn nieuwsgierigheid en interesse was gewekt. Ik bleef Kringloopwinkels en Voedselbanken bezoeken, ging ook naar taalscholen, de moskee, bibliotheken en ontmoette zo steeds meer mensen. In mei 2019 werd ik gebeld door Roy Baladi, die werkte als marketeer bij SmartRecruiters. Hij zei: ‘Eugene, wij plannen in Amsterdam ons tweedaagse congres onder de titel Hiring Success en wij nodigen jou graag uit als spreker. Wil jij daar vertellen over het werven en selecteren van vluchtelingen met een verblijfsstatus?’

‘Leuk en spannend! Ik heb dit nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan,’ zei ik. Vanuit die Pippi Langkous-gedachte ben ik het gaan doen. Dat was in september 2019. In de gesprekken met Roy ontstond het idee dat het echt waardevol zou zijn wanneer we voor elkaar zouden krijgen dat er werkelijke ontmoetingen en gesprekken tot stand kwamen met de doelgroep. Stel dat we aan het eind van het congres alle deelnemers konden koppelen aan een statushouder, een 50-plusser, iemand die blind is, een vorm van autisme heeft, of een ander gegeven waardoor het minder makkelijk is om zomaar in te stromen in werk. Ik wilde graag dat er gesprekken plaats vonden, zodat er werkelijk begrip ontstond en de kansen voor deze mensen vanuit dit grote recruitment netwerk groeiden.

Roy zei: ‘Hartstikke leuk, maar lukt het jou om zoveel kandidaten te verzamelen en die daadwerkelijk naar Amsterdam te halen? Dat is gelukt en er zijn heel mooie gesprekken en matches ontstaan. Tijdens de borrel zei Roy: ‘Hier zouden we meer mee moeten doen.’ Toen is de kiem gelegd voor het huidige Jobs for Humanity.

Roy Baladi, toen nog werkzaam bij SmartRecruiters in de Verenigde Staten, heeft daar Jobs for Humanity opgericht. Ik was er vanaf de start bij betrokken. In het begin hadden wij nauwelijks financiële middelen, maar wel een heel goed netwerk. Zo zegde SmartRecruiters hun steun voor de missie van Jobs for Humanity direct toe en hadden wij opeens de beschikking over een uitstekend ApplicantTracking Systeem met alle moderne features en instrumenten. Wat een begin!”

“Wij zijn nu ruim twee jaar bezig. Onze groei ontstaat doordat recruiters vrijwillig hun netwerk en tijd inzetten en gratis een aantal werkzoekenden uit deze doelgroepen coachen. Daardoor krijgen wij steeds meer projecten die wel worden betaald, want dankzij onze groei kunnen wij fondsen aanschrijven.

Voor mij is deze ontwikkeling heel leerzaam. Inspiratie haal ik ook uit onze wekelijkse Zoom call, waarin mensen uit Australië, Jordanië, Engeland en Amerika met ons overleggen. Allemaal streven wij hetzelfde doel na: hoe kunnen we de arbeidsmarkt een stukje eerlijker maken voor iedereen.”

In januari 2022 hadden we nog geen 1000 werkzoekenden en werkgevers in onze database. In december 2022 meer dan 100.000 mensen. Dat komt vooral doordat mensen zelf hun ervaringen delen in hun omgeving. We groeien ook dankzij communities voor blinden, doven, vluchtelingen en andere mensen in bijzondere omstandigheden die samen ervaringen delen met het oog op hun behoefte en uitdaging. Deze communities richten zich op het coachen van hun doelgroep en niet zozeer op matching voor werk. Wij vragen of wij hun mensen mogen verwijzen naar JobsforHumanity.com. Zulke samenwerkingsverbanden stimuleren wij wereldwijd.

Naast een plek waar werkzoekenden vacatures kunnen vinden, bieden wij vooral veel waardevolle content. Via de website, maar ook via onze kanalen op Discord en Slack, bieden we gratis trainingen en coaching aan voor werkzoekenden. Wat ik zelf enorm bijzonder vind, zijn de trainingen die we werkgevers en recruiters aanbieden. Trainingen over hoe je talenten uit de diverse community werft, hoe je met hen het job interview voert, en tips voor de onboarding of hoe je de kandidaten toch kunt helpen, ook al kun je ze de baan niet bieden.

In Nederland ben ik ambassadeur voor deze beweging. Er zijn veel mensen in de databases van UWV, die moeilijk in contact komen met werkgevers. Hoe mooi zou het zijn als wij kunnen samenwerken. Ik hoop dus ook een kop koffie te mogen drinken bij UWV om die mogelijkheden te verkennen.

Bij JobsforHumanity.com kun je je gratis inschrijven, je vindt er gratis training en coaching. Daarmee vergroot je je kans op een baan die je zou willen.”

Waar leef jij zelf van?
“Ik doe af en toe een interim klus als zelfstandige recruiter, sourcer binnen het bedrijfsleven of bijvoorbeeld als coach, trainer of accountmanager bij een gemeente of WerkgeversServicePunt. Zo ben ik ook bezig met het samenbrengen van vraag naar en aanbod van werk en verdien ik ook mijn eigen kostje. Daarnaast zijn er ook steeds vaker werkgevers die zeggen: ik betaal jou een fee als jij het juiste talent met de juiste ervaring binnenhaalt. Dan maakt het ons niet dat die persoon een ‘label’ draagt van 50+, of statushouder of welk ‘label’ dan ook.

Ik word af en toe ook gevraagd voor betaalde trainingen en workshops. Op die manier kan ik – met diverse activiteiten – voor mijn gezin zorgen.”

Het gaat om vertrouwen en laten zien dat het werkt
“Mensen uit onze doelgroepen worden vaak geconfronteerd met achterdocht. ‘Ze zitten in de bijstand, dus ze zullen wel zwart werken,’ is een van de vooroordelen.

Daarom vind ik de naam Jobs for Humanity zo mooi.
Dit betekent: niet afwijzen, maar vertrouwen geven. Ieder individu heeft iets anders nodig om te kunnen integreren in een werkomgeving. Wat dat is, dat weet hij/zij zelf meestal al heel goed. In het algemeen is er de neiging om de aanpak voor de ander in te vullen. Ik vind: hou daar eens mee op. Creëer rust en ruimte, want dat geeft inspiratie. Laat mensen op adem komen, zodat ze ideeën krijgen over wat ze kunnen doen. Daarom is er ook rust nodig in het overleg tussen werkgevers en mensen uit deze doelgroepen.

Het werkt voor hen niet anders dan voor jou en mij. Wanneer krijg ik zelf de beste ideeën? Niet als ik ren van hot naar her en tien telefoontjes pleeg. Een goed idee krijg ik als ik een wandeling maken, of onder de douche sta, in de file, of tijdens een goed gesprek met mijn kinderen, mijn vrouw of met vrienden. In ontspannenheid. Laten we daarom uitgaan van rust en vertrouwen. Die menselijke aanpak, daar begint het mee.”

Een droom werkelijkheid maken
Vorige week werd bekend dat Sander Poos (voorheen onder meer actief voor vacaturesite Indeed en sinds enkele jaren actief voor Start Foundation) aan de slag gaat als COO van JobsforHumanity.com. “Het is de bedoeling dat hij in Nederland en wereldwijd ons netwerk bekend gaat maken,” zegt Eugène van den Hemel.

“Samen kunnen we de droom die we voor ogen hebben, werkelijk maken.”

Interview: Hinke Wever

Lees ook
Interview Sander Poos: Diversiteit praktisch ondersteunen met JobsforHumanity.com