+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Diversiteit praktisch ondersteunen met Jobs for Humanity

Diversiteit praktisch ondersteunen met Jobs for Humanity

Sander Poos, COO van JobsforHumanity.com
Sander Poos, COO van JobsforHumanity.com

Interview met Sander Poos, COO van JobsforHumanity.com

Van 2013 tot augustus 2020 werkte Sander Poos als Managing Director van Indeed.com Benelux. Daarna ging hij aan de slag als partner van Start Foundation en VoiceyourFuture.com. Onlangs werd hij benoemd om als Chief Operating Officer (COO) JobsforHumanity.com wereldwijd – waaronder in Europa en ons land – op de kaart te zetten.

“De COVID-crisis inspireerde mij om mijn ervaring en netwerk in te zetten voor doelgroepen die extra hulp kunnen gebruiken bij hun integratie in de arbeidsmarkt,” zegt hij.

“Het belang van inclusie en diversiteit staat al beter op de kaart in Nederland. De krappe arbeidsmarkt geeft een extra impuls om hier serieus mee bezig te zijn. Een nadeel is dat diversiteit ook makkelijk kan worden ingezet om extra inkoopkanalen te genereren. Ook in de flexbranche zie ik wel de tendens om inclusie te omarmen als marketinginstrument om daarmee de eigen organisatie gunstig op de kaart te zetten en/of extra doelgroepen te bereiken die voorheen misschien niet werden bereikt.

Ik wil graag vanuit authentieke motivatie bijdragen aan het ondersteunen van diversiteit en inclusie. Zo kwam ik vorig jaar in contact met Start Foundation. Vervolgens raakte ik via Rob van Elburg, die zich onder meer bezighoudt met bemiddeling van kennismigranten, in contact met Bill Boorman, actief met talentmanagement in de internationale recruitment wereld. Roy Baladi, de oprichter van JobsforHumanity.com, vroeg aan hen: ‘Kennen jullie iemand die mij kan helpen met het vinden van een COO?’ Zij hebben ons met elkaar in gesprek gebracht.”

Wereldwijd werken hierin vrijwilligers samen
“Ik was onder de indruk van hun site. Dit is een organisatie die al helemaal staat en professioneel werkt, dacht ik. Tot mijn verbazing is het een organisatie die voor 95% bestaat uit vrijwilligers verspreid over bijna alle continenten in de wereld, die zich hiervoor inzetten. Zij proberen op een heel nieuwe manier iets neer te zetten met mensen die allemaal hun sporen hebben verdiend in hun vakgebied, of die tot de doelgroep behoren. Allemaal hebben zij de oprechte passie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om hun talenten in een werkomgeving te kunnen benutten.

JobsforHumanity.com is ook een platform waar recruiters en bedrijven actief aan kunnen bijdragen. Tegelijk kunnen zij aangeven: wij willen bijdragen, maar vooral ook leren, want wij weten eigenlijk niet hoe het moet. Die combinatie motiveert mij enorm om hiermee bezig te zijn.”

Matching, learning, volunteer program
“Met JobsforHumanity.com doen wij drie dingen:

1. We matchen mensen uit de doelgroepen met een werkomgeving, een baan.

2. We verzorgen trainingen en coaching en zijn daardoor een learning platform voor recruiters, die zich inzetten voor inclusie en diversiteit. Bij ons kunnen zij leren wat erbij komt kijken als zij een baan vinden voor iemand met – bijvoorbeeld – een gezichtsbeperking. Waar moeten zij dan rekening mee houden? In het platform zijn mensen actief, die daar al ervaring mee hebben en er training voor kunnen geven. Zo kan samen worden gewerkt aan het inwerkproces, de integratie in het team en de werkomgeving. Op die manier ondersteunt de match een prettige effectieve werkplek op lange termijn. Want matchen is één ding. Dat is de eerste stap. Iedereen heeft de mond vol van diversiteit, maar hoe dat in de praktijk precies werkt, is vaak niet duidelijk. Wij proberen daar, naast de matching, een netwerk- en communicatieplatform voor te zijn. Zodat mensen die willen bijdragen daarin worden ondersteund.”

3. Daarnaast bieden we organisaties ook de kans om vrijwillig bij te dragen. Zij kunnen hun eigen recruiters enkele dagen of dagdelen beschikbaar stellen om werkzoekenden uit de doelgroep te begeleiden naar een baan, intern of extern. Zij doen dit voor het goede doel. Zo zijn onder meer een aantal Oekraïense vluchtelingen bemiddeld naar werk.

Sander PoosAls je deze drie dingen doet; matchen, geduldig leren en aandacht besteden aan hoe het echt werkt, en ook capaciteit beschikbaar stelt, ben je mijns inziens echt bezig met het werken aan diversiteit op de werkvloer.

Het is eenvoudig om er iets over te roepen met het doel ‘beste werkgever van het jaar’ te worden. Het gaat erom er samen handen en voeten aan te geven.

Ik weet uit mijn ervaring wat het bemiddelen voor banen is. Ik weet ook wat heel snel groeien is. Dat heb ik met Indeed.com ervaren. Als je je werkelijk verdiept in wat er nodig is voor diversiteit op de arbeidsmarkt, dan kom je bij de diepere, echte vragen waar het om draait. Wat betekent open staan voor diversiteit voor je organisatie, hoe is dit van invloed op je DNA?

Hoe houd je hiermee rekening in de onboarding van medewerkers? Welke gevolgen heeft dit voor de manier van leidinggeven? Met die dieperliggende vragen en consequenties wordt in de meeste bedrijven nog niet zo veel gedaan. Daar hebben we als samenleving nog veel te doen.

Daarom ben ik blij dat Eugène van den Hemel, die vanaf de start betrokken is bij JobsforHumanity.com, werd gekozen tot Meest Invloedrijke Recruiter 2022. Hij is onafhankelijk, vertegenwoordigt geen grote werkgever of organisatie. Hij is intrinsiek gemotiveerd om deze werkzoekenden te helpen en zet zich hier al jaren geduldig en toegewijd voor in.”

Interview: Hinke Wever

Lees ook
Interview Eugène van den Hemel: ‘We hebben elkaar allemaal nodig op de arbeidsmarkt’