+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Wet Bescherming klokkenluiders

Flexnieuws.nl

De Wet Bescherming klokkenluiders is vanaf 17 december 2023 van toepassing op werkgevers vanaf 50 werkzame mensen. Daarbij tellen uitzendkrachten, stagiairs, zzp’ers en gedetacheerden onder de nieuwe wet ook mee, er zullen dus meer bedrijven onder de werking van de Wet Bescherming klokkenluiders gaan vallen. Uitzendkrachten zullen ook twee keer meetellen, namelijk voor de organisatie waar ze naar zijn uitgezonden en voor het uitzendbureau waar zij in dienst zijn.

Wet Bescherming klokkenluiders