+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Eventbureau eist handhaving schijnzelfstandigheid, maar verliest kort geding

De Belastingdienst handhaaft niet tegen platformen. Hierdoor ontstaat er oneigenlijke concurrentie met bureaus die wel personeel in loondienst hebben.

Eventbureau Cum Laude Events wil dit via de rechter afdwingen en dus eiste het bureau opstarten van de handhaving en een schadevergoeding.
Hoe zit het?

Flexibel personeel voor hospitality
Cum Laude Events levert aan organisaties in de Rotterdamse regio al meer dan 25 jaar personeel op flexibele basis voor de hospitality-industrie. “Van festivals tot voetbalwedstrijden en van chique diners tot toffe concerten”, zo lezen we op de website.

Daarvoor werkt het bedrijf met een flinke pool (veelal) scholieren en studenten (‘de ideale bijbaan is in de horeca’) die via een ‘handige app’ zelf kunnen aangeven wanneer ze wel of niet kunnen werken. “Bovendien kun je jezelf ook direct op allerlei shifts inroosteren!” Tot zover niets bijzonders.

Het bedrijf zegt daarbij dat wie via Cum Laude Events aan de slag wil, dat niet als zzp’er hoeft te doen. Iets wat bij een aantal platformen – die ook scholieren en studenten in deze sector leveren – wel gebruikelijk is. “Wij doen namelijk niet aan twijfelachtige constructies en nemen jou gewoon netjes in loondienst. Wel zo lekker toch?” aldus Cum Laude Events op haar website. Het bedrijf maakt voor de zelfroostering en app gebruik van de tool Poolmanagers, maar doet de verloning zelf.

Eis voor handhaving plus schadeclaim
Dat andere bedrijven, waaronder platformen, wel vinden dat bijvoorbeeld een biertapper op een festival via een zzp-constructie kan werken, is het bedrijf uit Zwijndrecht een doorn in het oog. Platformen kunnen goedkoper werken, meer marge maken en dat leidt tot een oneerlijke concurrentie. Het bedrijf zegt daardoor schade op te lopen. Daarom eiste het in een kort geding dat de Belastingdienst weer moet handhaven op schijnzelfstandigheid en zich niet meer mag verschuilen achter het handhavingsmoratorium.

Volgens het bedrijf handelt de Staat namelijk “in strijd met (internationale) wet- en regelgeving en de maatschappelijke zorgvuldigheid” door niet op te treden tegen schijnzelfstandigheid. Het bedrijf verwijst naar een aantal Kamerbrieven waarin de scherpe kantjes van het handhavingsmoratorium zijn afgehaald (onder meer ‘wel handhaven bij evidente kwaadwillendheid’). Naast de eis tot opstarten van de handhaving wil het bedrijf een vergoeding voor geleden schade.

Beleidsvrijheid Belastingdienst
Rechtbank Den Haag gaf het eventbedrijf geen gelijk in dit kort geding. In een uitspraak eerder deze maand oordeelde de voorzieningenrechter dat op de Belastingdienst geen verplichting rust om een gelijk speelveld te garanderen.

Gelet op de beleidsvrijheid van de Belastingdienst is er volgens de rechter ook geen “beginselplicht” om te handhaven. De rechter wees verder nog op het feit dat de Belastingdienst wel degelijk handhavend optreedt.

Tot slot noemt de rechter nog dat het toekennen van de eis van Cum Laude Events zou betekenen dat vaststaat dat de concurrenten in overtreding zijn. Zo’n oordeel past niet bij dit kort geding, zo was het oordeel, omdat: “het vaststellen van de aard van de arbeidsrelatie een ingewikkeld proces is, dat een gedegen onderzoek vraagt en waarbij alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten worden genomen. Dat brengt met zich mee dat de voorzieningenrechter een dergelijk oordeel in kort geding niet kan geven. Zo’n onderzoek behoort bij uitstek tot de bevoegdheden en taken van de Belastingdienst, waarbij de inspecteur (…) zijn eigen keuzes mag maken op grond van zijn beleidsvrijheid.”

Politiek aan zet
Advocaat en Wet DBA-expert Boris Emmerig noemt in een commentaar op LinkedIn de zaak ‘een leuk bedachte stelling’, waarvan je weet dat het niet gaat werken. “Uit de uitspraak blijkt dat de Belastingdienst niet als hoeder van de arbeidsmarkt kan worden gezien. Tegelijkertijd laten deze uitspraken ook zien dat er maatschappelijk ongemak over het handhavingsmoratorium bestaat.” Of te wel: niet de rechter, niet de Belastingdienst, maar de politiek is aan zet.

“Ik moet er bijna om lachen”, zegt Hans Ritburg, mede-eigenaar en directeur van Cum Laude Events, in een reactie. “Bijvoorbeeld door de Wet Arbeidsmarkt in Balans hebben wij te maken met extra kosten en lastige regels richting opdrachtgevers, terwijl de platformbedrijven reclame maken met het tegenovergestelde.”

Volgens Ritburg heeft hij niets tegen echte zzp’ers, maar is er in de horeca altijd sprake van een gezagsverhouding en dus sprake van schijnzelfstandigheid. “De regels voor zzp zijn duidelijk, maar de overheid geeft volop ruimte voor het bijna ‘risicoloos nemen van risico’. Hier zijn de platformbedrijven knap op ingesprongen. Zij benutten het gebrek aan actie van de overheid.”

Ritburg twijfelt nog of hij een bodemprocedure gaat opstarten. “Dat zal ook afhangen van de uitspraak van de Hoge Raad.”  Die doet op 23 maart uitspraak in de Deliveroo-zaak.

Bron: uitspraak Rechtbank Den Haag

Lees ook
Gerechtshof: Deliveroo-koeriers zijn geen zzp’ers
Vertrek Deliveroo markeert grens platformeconomie