+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Compliance als strategische prioriteit voor bureaus

Er gaat een hoop veranderen wat betreft wet- en regelgeving rondom flexibele arbeid. Dat betekent dat bureaus strategische keuzes moeten maken, vertellen Alexander Kist en Stef Witteveen van W&RK Advies.

Of je nu uitzender, detacheerder, zzp-bemiddelaar of consultant bent: je krijgt te maken met nieuwe wet- en regelgeving. Ieder bureau dat zich bezighoudt met flexibele arbeid moet compliance daarom onderdeel maken van zijn strategie. Dat betogen Alexander Kist en Stef Witteveen van W&RK Advies.

Tijdens de Werf& en Zipconomy Webinar Week gaven zij een overzicht van de aanstaande veranderingen in wet- en regelgeving. Ook lieten ze zien hoe organisaties zich kunnen voorbereiden.

Wijzigingen in wet- en regelgeving
Wat komt eraan? Tijdens het webinar kwamen de belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving aan bod, zoals:

  • Verplichte certificering voor uitleners. Deze verplichting geldt binnenkort voor alle ondernemers die in Nederland aan terbeschikkingstelling van arbeid doen, zoals beschreven in de Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi).
  • Aanpassing van het gezagscriterium voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Het kabinet past dit criterium aan om duidelijker onderscheid te maken tussen zzp’ers en werknemers. Dit heeft ook invloed op alle andere driehoeksarbeidsrelaties, want gezag is ook in de Waadi en de ABU-cao een onderscheidend criterium.
  • Persoonlijke aansprakelijkheid voor iedereen die ‘feitelijk leiding geeft’ bij een uitlenende organisatie. Managers die herhaaldelijk de wet overtreden, worden persoonlijk beboet.
  • Inperking van het verlicht arbeidsrechtelijk regime op uitzendovereenkomsten. Als klassiek uitzendbureau hoef je niet aan bepaalde verplichtingen te voldoen. Zo geldt bijvoorbeeld een ruimere ketenregeling, zodat meerdere korte contracten minder snel leiden tot een contract voor onbepaalde tijd. Dit gaat veranderen. Een keten van contracten begint straks niet opnieuw na een tussenpauze, maar al het voorgaande werk wordt onderdeel van dezelfde keten. Zo wil het kabinet zogenaamde ‘draaideurconstructies’ voorkomen.
  • Beperking van de uitleentermijn voor alle driehoeksarbeidsrelaties tot 2 jaar of zelfs korter.
  • Oproepcontracten en min-maxcontracten worden vervangen door ‘basiscontracten’.
  • Wie werkt met zelfstandigen krijgt onder andere te maken met een aanpassing van het gezagscriterium, een rechtsvermoeden van werknemerschap onder een bepaald uurtarief en mogelijk verplicht pensioen voor zzp’ers. Verder wordt de zelfstandigenaftrek afgebouwd en werkt de Europese Commissie aan een richtlijn voor platformwerk.

Bekijk het volledige webinar

Existentiële vraag voor bureaus
Voldoen aan deze wetgeving wordt een strategische kwestie,” zegt Kist. “Ieder bureau dat werkt met driehoeksarbeidsrelaties moet een keuze maken, want het kabinet beperkt het aantal ‘smaken’ waar je uit mag kiezen.”

De verschillende smaken worden waarschijnlijk: zzp-bemiddelaar, (klassieke) uitzender, (echte) detacheerder, consultant of vrij beroep en contracting, outsourcing en uitbesteding van werk. In het webinar legt Kist uit wat die categorieën precies inhouden.

Witteveen: “Het is een existentiële vraag voor bedrijven. Kunnen we blijven wat we zijn of moeten we ons businessmodel aanpassen? Opereren in een grijs gebied mag straks niet meer. Keuzes maken is nu onontkoombaar om te voldoen aan wet- en regelgeving.”

Bewustwording en basisvragen
Het begint allemaal met bewustwording, benadrukt hij. “We hebben gelukkig nog tijd om ons voor te bereiden op de nieuwe wetgeving. Kijk dus goed wat eraan komt en welke invloed dat heeft op jouw organisatie.”

Vraag je je af wat deze wijzigingen betekenen voor jouw businessmodel? De experts van W&RK Advies hebben een basisvragenlijst opgesteld om tot een doordachte keuze te komen. Die kun je terugvinden in deze hand-out.