+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

SZW wil wachttijd na drie tijdelijke contracten verlengen tot vijf jaar

Minister van Gennip (SZW) wil de wachttijd na drie opeenvolgende tijdelijke contracten fors verhogen tot vijf jaar. Op dit moment bedraagt die wachttijd zes maanden.
Kabinet wil draaideurcontracten aanpakken, volgens De Volkskrant, 9 maart 2023
Dit zou blijken uit de conceptbrief aan de Tweede Kamer, waar De Volkskrant inzage in heeft gehad. Het doel is ‘draaideurconstructies’, dat wil zeggen permanent tijdelijk werk, te bestrijden en werkgevers te dwingen mensen sneller in vaste dienst te nemen.

Wat behelst de brief volgens de Volkskrant?
Journalisten Gijs Herderscheê en Marieke de Ruiter beschrijven de inhoud van de conceptbrief en stellen dat de langere onderbrekingstermijn ook zal gaan gelden voor uitzendkrachten. Het kabinet wil daarnaast meer zekerheid bieden aan oproepkrachten. Het oproepcontract wordt vervangen door een ‘basiscontract’ met een vooraf vastgesteld minimaal inkomen en een minimaal aantal uren. Buiten die vastgestelde uren kunnen werkenden weigeren om te komen werken.

Het kabinet wil het voor bedrijven mogelijk maken een beroep te doen op de Werkloosheidswet. Wanneer een onderneming – door een calamiteit of een situatie zoals de recente COVID-crisis – ten minste 20% minder werk heeft, kan die voor werknemers WW aanvragen, zonder dat dit ten koste gaat van de opgebouwde WW-rechten van de werknemers.

Het kabinet wil de controle op zzp’ers sneller aanscherpen. Een uurtarief lager dan 35 euro kan al duiden op een verkapte vorm van werknemerschap.

Kritiek op forse verlenging wachttijd tussen drie tijdelijke contracten
In het FD schrijven Elfanie toe Laer en Lien van der Leij vandaag dat de langere wachttijd volgens experts zijn doel voorbij schiet. De zeer krappe arbeidsmarkt zorgt er al voor dat werkgevers eerder mensen in vaste dienst nemen. Arbeidsmarktspecialist Ton Wilthagen zegt: ‘Een groter probleem dan permanent flexwerk is het structurele personeelstekort op de arbeidsmarkt. Laagwaardig flexwerk moeten we bestrijden, maar het belangrijkste is: er moeten zoveel mogelijk mensen aan het werk.’ Het risico dat werkgevers uitwijken naar (goedkopere) zzp’ers wordt groter als ze gedwongen mensen in vaste dienst moeten nemen. Bovendien hebben werkenden vergeleken met enkele jaren geleden al een sterkere positie op de arbeidsmarkt, de lonen zijn verhoogd en ze hebben meer keus uit banen. Dat laatste beaamt ook Ronald Dekker, arbeidseconoom bij TNO.

Minister Van Gennip wilde nog niet reageren op de gelekte plannen, aldus het FD.

Bron: Volkskrant, 9 maart 2023 en FD, 10 maart 2023

Lees ook
Herstel van de balans voor werken met en als zelfstandige(n)
Ministerraad akkoord met wetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus
Stappenplan vernieuwing arbeidsmarktbeleid