+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Werknemer vaakst gediscrimineerd op basis van leeftijd

Leeftijdsdiscriminatie komt het vaakst voor, gevolgd door genderdiscriminatie.

Dat blijkt uit Europees onderzoek van Michael Page, de Nederlandse tak van werving- en selectiebureau PageGroup, naar duurzaamheid op gebied van milieu, en diversiteit en inclusie.

Leeftijdsdiscriminatie
Dat ongelijke behandeling op basis van leeftijd minstens net zo vaak voorkomt als genderdiscriminatie, wordt als verrassend genoemd in het rapport van Michael Page. Van de 4.755 deelnemers gaf een derde aan zich het afgelopen jaar ongelijk behandeld te voelen op basis van leeftijd. Onder de vijftigplussers gaf bijna de helft aan zich regelmatig gediscrimineerd te voelen vanwege hun leeftijd.

Nederlanders meest zichzelf
69% van de respondenten gaf aan dat het voor hen belangrijk is om deel uit te maken van een bedrijf dat diversiteit en inclusie toepast. Dit is één van de belangrijkste kernwaarden voor werknemers en werkzoekenden. Ook blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders compleet zichzelf kunnen zijn op het werk. Nederland scoort op dit gebied het hoogst ten opzichte van andere Europese landen. Italië scoort het laagst met minder dan een kwart van de mensen die zeggen compleet zichzelf te kunnen zijn.

Direct
Joost Fortuin, Senior Managing Director bij PageGroup, vertelt: “Dat valt onder andere te verklaren omdat we als Nederlanders vrij direct zijn. Daardoor weten we van elkaar waar we aan toe zijn en dat maakt dat we meer onszelf kunnen zijn op de werkvloer. In Zuid-Europese landen zien we vaker dat bijvoorbeeld een sterke hiërarchie reden is om je anders te gedragen dan hoe je eigenlijk zelf bent.”

Onderschatting leeftijdsdiscriminatie
Ondanks dat Nederlanders zich het meest zichzelf voelen op de werkvloer, zijn er nog genoeg situaties waarin het tegendeel bewezen wordt. Ruim 20% van de Nederlandse respondenten van het onderzoek van Michael Page geeft aan weleens te maken te hebben met leeftijdsdiscriminatie.

“Er is heel veel aandacht voor gendergelijkheid en dat heeft al positieve ontwikkelingen teweeg gebracht. Meer dan de helft van de vrouwen in het onderzoek zegt ook voorstander te zijn van positieve discriminatie om een evenwichtigere verdeling tussen mannen en vrouwen in hun bedrijf te bevorderen. Maar leeftijdsdiscriminatie is een thema waar meer aandacht voor moet komen. Ik denk dat mensen onderschatten hoe vaak dit gebeurt”, zegt Fortuin.

Op gelijke voet
Om jezelf te kunnen zijn op het werk, is het belangrijk dat werkgever en werknemer dezelfde waarden hebben. Voor mensen die op zoek gaan naar een nieuwe baan, adviseert Fortuin om persoonlijke kernwaarden te definiëren. “Ga op zoek naar wat jou motiveert en bedenk wat jij in je privé- en werkleven belangrijk en minder belangrijk vindt. En maak dan voor jezelf ook onderscheid in ‘onderhandelbaar’ en ‘niet onderhandelbaar’.

Kernwaarden werkgever
“De kernwaarden van je potentiële werkgever kun je achterhalen door bijvoorbeeld de bedrijfswaarden te bekijken op de website, door personeelsbeoordelingen te lezen of door commitments op LinkedIn te controleren. Er zijn natuurlijk meerdere factoren die je werkgeluk bepalen, maar als het met de kernwaarden goed zit, is de kans veel groter dat je met plezier en voor langere tijd bij die werkgever blijft.”

Bron: Michael Page, 13 maart 2023