+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Werkloosheid in februari iets gedaald

In februari waren 356 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Het werkloosheidspercentage daalde daarmee van 3,6 in januari naar 3,5 in februari.

Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 3 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind februari 154 duizend lopende WW-uitkeringen.

Werkloosheid en WW-uitkeringen

Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toe.

In februari hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de maanden december tot en met februari is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 9 duizend per maand afgenomen.

Werkloosheidspercentage 45- tot 75-jarigen op laagste niveau
In februari 2023 was 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Daarmee is de werkloosheid lager dan een half jaar geleden, maar nog steeds hoger dan in april 2022. Toen werd met 3,2 het laagste werkloosheidspercentage gemeten in de reeks met maandcijfers vanaf 2003.

Bij de 45- tot 75-jarigen was het werkloosheidspercentage in april 2022 2,3. In februari 2023 lag het percentage voor het eerst sinds de start van de reeks nog iets lager: 2,2. Bij de 15- tot 25-jarigen en de 25- tot 45-jarigen lag het percentage in februari 2023 hoger dan in april vorig jaar.

Werkloosheidspercentage

Toestroom werklozen vanuit de niet-beroepsbevolking weer wat groter
In februari waren er 8 duizend werklozen minder dan drie maanden eerder (een daling van gemiddeld 3 duizend per maand). Deze daling is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking.

Bron: CBS, 16 maart 2023