+31 88 1888150 | planning@jenz.nl
JenZ logo
Nieuws

Statushouders sneller aan het werk

Statushouders sneller aan het werk

Joop de Boer
Joop de Boer

Joop de Boer, werkzaam bij de ABU als Adviseur Publiek-private samenwerking, schrijft het volgende:

Dat werken helpt om nieuwkomers sneller maatschappelijk te laten integreren, is niet nieuw. Ga maar na: werken helpt bij het leren van de taal, het opbouwen van een sociaal netwerk en het zorgt voor zelfvertrouwen. En last but not least: veel mensen willen een bijdrage leveren aan de Nederlandse maatschappij.

Gelukkig ziet Den Haag dit ook. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceerde onlangs haar plan voor startbanen: banen waarbij asielzoekers al vroeg in contact komen met werkgevers.

Dat is hard nodig. Op dit moment heeft slechts 40% van de statushouders na vijf jaar werk. 60% dus niet. Hoe is het mogelijk, vraag ik me af, als je kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt en de talenten van deze mensen.

In mijn werk kom ik talloze mooie voorbeelden tegen waarbij ABU-leden samen met publieke partijen statushouders aan het werk helpen. Zoals Randstad, dat statushouders in Utrecht begeleidt, met het project “Taal, cultuur en werk in de logistiek”. Timing, dat samen met ADG, Asito en Gemeente Almelo 25 statushouders begeleidt om hun weg te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. En Heroyam, dat naast Oekraïense ontheemden ook steeds meer mensen uit andere landen aan het werk helpt. Onder andere door iemand met een Syrische achtergrond in dienst te nemen die de brug gaat vormen tussen het bedrijf en deze groep statushouders.

Hoe kan het dan dat 60% van de statushouders nog niet aan het werk is? Ik zie dat veel statushouders geen eerlijke kans krijgen. Zij blijven simpelweg buiten beeld doordat de gemeentebestanden met hun gegevens niet inzichtelijk zijn voor bijvoorbeeld uitzenders.

Ik juich het initiatief van de minister van harte toe. Een ongevraagd advies: beperk de bureaucratie tot een minimum. Minder beleid. Meer doen. Geloof me: het werkt!

Bron: ABU, 15 maart 2023

Lees ook
SZW – Aanpak plan ‘Statushouders sneller aan het werk’